Four Vegas

GREASE PARTY @KILL JOY

 • Luogo Via Appia Nuova, 1238 Roma
  info: 06.90211430
 • Giorno:17 Ottobre 2021
 • Orario:20:00
 • Costo: INGRESSO LIBERO

GREASE PARTY @FONCLEA

 • Luogo Via Crescenzio, 82, 00193 Roma
  info 06.6896302
 • Giorno:30 Ottobre 2021
 • Orario:21:30
 • Costo: INGRESSO LIBERO

GREASE PARTY @FONCLEA

 • Luogo Via Crescenzio, 82, 00193 Roma
  info 06.6896302
 • Giorno:20 Novembre 2021
 • Orario:21:30
 • Costo: INGRESSO LIBERO

GREASE PARTY @LOCANDA BLUES

 • Luogo Via Cassia 1284
  Info: 06 30310097
 • Giorno:27 Novembre 2021
 • Orario:22:00
 • Costo: INGRESSO LIBERO

GREASE PARTY @KILL JOY

 • Luogo Via Appia Nuova, 1238 Roma
  info: 06.90211430
 • Giorno:4 Dicembre 2021
 • Orario:20:00
 • Costo: INGRESSO LIBERO